Joel SJ

joel-strom-johansson-rymden.jpg

Rymden

För 200 år sedan hittade man en ny planet som ligger mellan Mars och Jupiter. Planeten fick namnet Ceres. Senare hittade man fler planeter i samma område. Alla är stora. Idag kallar vi dem...