Lotta Bohlin

Barnboken

Barnboken

Detta är en lärarhandledning, eller egentligen en arbetsbeskrivning till eleverna, för att skriva barnböcker. Arbetet börjar med att alla elever först tar med sig sin egen favoritbarnbok och läser den högt i skolan. Sedan analyserar vi böckerna och pratar om karaktärer, händelser, miljöer osv. Därefter startar den egna produktionen. Eleverna skriver och illustrerar, två och två, en egen barnbok som publiceras på bibblis.se Arbetet med "Barnboken" handlar om så mycket. Att få läsa och diskutera sina egna favoritböcker. Att känna lust att läsa och samtala med kompisarna. Att få verktyg att analysera och prata om olika barnböcker. Att få verktyg och förutsättningar att berätta en egen historia. Och inte minst, att få möjlighet att samarbeta och till sist bli en publicerad författare. När alla böcker är klara bjuder vi in eleverna i F-klass på sagostund.
Livsviktig Poesi – Lärarhandledning

Livsviktig Poesi – Lärarhandledning

På Årstaskolan har vi en flerårig tradition av att skapa projekt i svenska med fokus på skaparlust och med processer och resultat som berör. Året efter retorikprojektet #talasomTED var det flera av oss som ville se om vi kunde skapa något liknande kring poesi. Resultatet blev projektet Livsviktig poesi. Precis som med talen så var det få elever som hade några referensramar för innehållet. Om eleverna ombeds att skriva en saga så har de gott om tankar om hur de brukar vara uppbyggda men när det gäller tal och poesi krävs det nya och många förebilder.