Kevin A

monstret_kevin_amin.jpg

Monstret

John hörde någon som skrek. Det kom ifrån golvet. Vad är det som finns i källaren?