Roman- och skrivprojekt

Här finns romanprojekt för dig som lärare, kompletta med lärarhandledningar, att använda i din undervisning

  • Hem

Lämplig för
årskurs 3-6

Dagboken

dagboken.png

Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån…

Den magiska dörren

Den magiska dörren är ett för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära…

Monstret

Monstret är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 3-6. Enkelt går det till så att eleverna ges bestämda förutsättningar för att skriva nio kapitel. Förutsätt…

Lämplig för
årskurs 3-9

Livsviktig Poesi

Året efter retorikprojektet #talasomTED var det flera av oss som ville se om vi kunde skapa något liknande kring poesi.
Resultatet blev projektet Livsviktig poesi…

Lämplig för
årskurs 4-6

En modell för novell

En grundrecept för att skriva mörka noveller i mellanstadieåldern. 18 färdiga lektionsupplägg med fokus på berättarteknik, grammatik, tempus, dialog och respons.

NonSens Fiction

Lektionsmaterial för övning i beskrivande text. Materialet, som bygger på tanken om att elever blir bättre textproducenter om de får ljuga emellanåt, är grunden till Årstaskolans prisbelönta skolprojekt riktigtsant.se

Barnboken

Detta är en lärarhandledning, eller egentligen en arbetsbeskrivning till eleverna, för att skriva barnböcker. Arbetet börjar med att alla elever först tar med sig sin egen favoritbarnbok och läser den högt i skolan…

Lämplig för
årskurs 4-9

En bok du sent ska glömma

enbokdusentskaglomma.png

Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med…

Klippet

Klippet är ett novellprojekt för åk 4-9. Tanken är att eleverna med materialet ska utmanas att skriva en längre ickekronologisk novell med växlande personer i fokus. Detta kan vara svårt och därför har de här en tydlig struktur där de…