Roman- och skrivprojekt

Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning.

Lämplig för årskurs 3-6

Dagboken

dagboken.png

Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån…

LÄS MER…

Den magiska dörren

Den magiska dörren är ett för de yngre åldrarna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Inspiration har hämtats från boken Stråk av bildspråk (Natur och kultur) och dess populära…

LÄS MER…

Monstret

Monstret är ett läromedel för att utveckla skrivandet och berättandet för elever i årskurs 3-6. Enkelt går det till så att eleverna ges bestämda förutsättningar för att skriva nio kapitel. Förutsätt…

LÄS MER…

Lämplig för årskurs 3-9

Livsviktig Poesi

Året efter retorikprojektet #talasomTED var det flera av oss som ville se om vi kunde skapa något liknande kring poesi.
Resultatet blev projektet Livsviktig poesi…

LÄS MER…

Lämplig för årskurs 4-6

En modell för novell

En grundrecept för att skriva mörka noveller i mellanstadieåldern. 18 färdiga lektionsupplägg med fokus på berättarteknik, grammatik, tempus, dialog och respons.

LÄS MER…

NonSens Fiction

Lektionsmaterial för övning i beskrivande text. Materialet, som bygger på tanken om att elever blir bättre textproducenter om de får ljuga emellanåt, är grunden till Årstaskolans prisbelönta skolprojekt riktigtsant.se

LÄS MER…

Lämplig för årskurs 4-9

En bok du sent ska glömma

enbokdusentskaglomma.png

Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med…

LÄS MER…

Klippet

Klippet är ett novellprojekt för åk 4-9. Tanken är att eleverna med materialet ska utmanas att skriva en längre ickekronologisk novell med växlande personer i fokus. Detta kan vara svårt och därför har de här en tydlig struktur där de…

LÄS MER…

Bibblis

Ett e-bibliotek från Årstaskolan i Stockholm