Frågor som har engagerat människor i årtusenden.

Frågor som inte besvaras med korrekta svar.

Frågor som besvaras med övertygelse, tro eller livsåskådning.

Under en lektion i årskurs fyra fick våra elever fundera på dessa frågor. För några var det första gången de hade tänkt på frågorna.

Ta del av deras tankar!

Vad tror du?

”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.” Ur Lgr11 för ämnet religionskunskap

Foto: Kristina Alexanderson CC BY-NC-ND 2.0 (detaljer i slutet av boken)

Låna bok

De flesta böcker går att låna i flera olika format. Vill du veta mer om det kan du klicka på hjälp längst upp till höger för att läsa om dessa.
Annars är det bara att klicka på ladda ned.

pdf

Ladda ned

iBooks

Ladda ned